WINNER PROJECT d.o.o. zapošljava mlade, ali iskusne i stručne kadrove, iz oblasti geologije i geotehnike, što čini snagu naše firme. Naš tim je od 2000. godine uspješno izradio preko dvije hiljade elaborata i projekata iz geologije i geotehnike, kako u niskogradnji tako i u visokogradnji, kao i prve projekte osiguranja građevinskih jama u BiH koji su uspješno izvedeni bez bilo kakvih posljedica na susjedne objekte.

Posebno moramo napomenuti da činimo prve korake u geotermalnom grijanju u BiH. Spadamo u jednu od rijetkih firmi na prostoru Balkana koja posjeduje kompletnu opremu za geomehanička istraživanja, laboratorijska ispitivanja, in-situ ispitivanja, monitoring kao i mehanizaciju za izvođenje svih specijalnih geotehničkih radova u građevinarstvu. Posebno ističemo posjedovanje najsavremenije hardware i software opreme za našu specijalističku djelatnost.

23 GODINE SA VAMA
DETALJNIJE

GEOLOGIJA/HIDROGEOLOGIJA

 • Geološka istraživanja
 • Hidrogeološka istraživanja
 • Istražna bušenja mineralnih sirovina
 • Geofizička ispitivanja
 • Istraživanje za rekonstrukciju i sanaciju objekata historijskog naslijeđa
 • Terenska ispitivanja (in situ)
SAZNAJ VIŠE

GEOTEHNIKA

 • Sanacija klizišta, kosina i odrona
 • Osiguranje građevinskih jama
 • Ojačanje temeljnog tla
SAZNAJ VIŠE

HIDROTEHNIKA

 • Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda
 • Regulacija korita rijeka
 • Obaloutvrde
SAZNAJ VIŠE

PROJEKTOVANJE I NADZOR

 • Geotehnički projekti
 • Hidrotehnički projekti
 • Rekonstrukcija i sanacija starih objekata od historijskog naslijeđa
 • Sve vrste geotehničkog nadzora Izrada geološko - geotehničkih Elaborata
 • Izrada hidrogeoloških Elaborata
 • Monitoring Izrada projektne dokumentacije za sve vrste temeljenja
SAZNAJ VIŠE

IZVOĐENJE SPECIJALNIH RADOVA

 • Bušenje šipova
 • Bušenje mikrošipova
 • Bušenje kablovskih i štapnih sidara
 • Injektiranje
SAZNAJ VIŠE

LABORATORIJA

 • Tlo i stijene
 • Kamen i agregati
 • Beton, malter i injektione mase
SAZNAJ VIŠE

Trebaju Vam naše usluge?

IstražniRadovi

Sve vrste istražnih bušenja, terenskih i laboratorijskih testova, s ciljem određivanja ulaznih parametara za projektovanje, i utvrđivanje postojećeg stanja u tlu, te identifikacija potencijalnih rizika i problema pri izvođenju građevinskih zahvata. Posjedujemo veliki broj bušaćih garnitura, širok opseg laboratorijske aparature, te stručno i iskusno osoblje.

Detaljnije

Projektovanje

Kancelarijska obrada rezultata istraživanja, sa izradom geoloških elaborata, ekspertiza, geotehničkih i konstrukterskih projekata. Rješavanje zahtjeva iz oblasti geotehnike i geologije.

Detaljnije

Izvođenje

Posjedujemo mehanizaciju za izvođenje šipova i mikrošipova u prečnicima od 250mm do 1000mm, štapnih i kablovskih sidara, samobušećih sidara, vlastite prese za prednaprezanje i testiranje sidara, kao i opremu za razne vrste injektiranja u tlu.

Detaljnije

Monitoring

Jedini pokazatelj efikasnosti izvedenih radova je monitoring, odnosno stalno praćenje stanja tokom izvođenja, a i nakon završenih radova. Posjedujemo opremu za ugradnju inklinometara i pijezometara, sa licenciranim softverima i aparatima za mjerenje.

Detaljnije

Laboratorija

Posjedujemo vlastitu laboratoriju za geomehanička ispitivanja tla i stijena, opremljenu najsavremenijom opremom renomiranih proizvođača i akreditiranu po BATA certifikatu prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 standardu.

Detaljnije
Naše usluge