Menu Winner Project

Zajednički uspijeh svih nas

U svakom čovjeku postoji želja da bude najbolji u onome što radi. Motivirani upravo ovim principom mi u kompaniji Winner Project težimo najboljem i u skladu sa našim nazivom, želimo biti pobjednici u svemu onome što radimo, zajedno sa našim partnerima.

Posvećeni smo zajedničkom uspjehu sa svim našim partnerima i investitorima.

Posnosni smo što je ovakav pristup radu prepoznat od strane brojnih klijenata koji su nam omogućili da kompanija uspješno posluje na tržištu Bosne i Hercegovine već 17 godina, te da se iz godine u godinu razvija u lidera na tržištu inžinjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja.

 

PROČITAJ DETALJNIJE

Winner Project

17 Godina
2550 Projekata
1200 Klijenata

Usluge

Istražni Radovi

Istražni Radovi

Sve vrste istražnih bušenja, terenskih i laboratorijskih testova, s ciljem određivanja ulaznih parametara za projektovanje, i utvrđivanje postojećeg stanja u tlu, te identifikacija potencijalnih rizika i problema pri izvođenju građevinskih zahvata. Posjedujemo veliki broj bušaćih garnitura, širok opseg laboratorijske aparature, te stručno i iskusno osoblje. ISTRAŽNA BUŠENJA: Geomehanička istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene;…

Projektovanje

Projektovanje

Kancelarijska obrada rezultata istraživanja, sa izradom geoloških elaborata, ekspertiza, geotehničkih i konstrukterskih projekata. Rješavanje zahtjeva iz oblasti geotehnike i geologije. Posjedujemo veći broj licenciranih softvera za interpretaciju istražnih radova, kao što su: • GeoRock 2D, 3D, • Rock Mechanics, • Rock Plane; • CV Soil, Dynamic Probing, • Static Probing; • Komplet za geotehniku i…

Izvođenje i Monitoring

Izvođenje i Monitoring

Posjedujemo mehanizaciju za izvođenje šipova i mikrošipova u prečnicima od 250mm do 1000mm, štapnih i kablovskih sidara, samobušećih sidara, vlastite prese za prednaprezanje i testiranje sidara, kao i opremu za razne vrste injektiranja u tlu. Garniture za bušenje: HUTTE 205 GT, KLEMM KR-806 2D, KLEMM 704D, TESCAR CF-6, MAIT HR – 120, PAGANNI PENETROMETAR TG,…

Naša Oprema

Zadovoljava savremene standarde za geotehnička i inžinjersko-geološka istraživanja.

Erasmus ALL4R&D – LLL Courses

Open Call for Students and Professionals.

Naši Projekti

Stabilizacija objekata u naselju „Reževići‟ opština Budva, Crna Gora

Stabilizacija objekata u naselju „Reževići‟ opština Budva, Crna Gora

Budva, Crna Gora

Koridor Vc – Autocesta, dionica: Počitelj – Bijača, pod-dionica: Počitelj – Zvirovići

Koridor Vc – Autocesta, dionica: Počitelj – Bijača, pod-dionica: Počitelj – Zvirovići

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Autocesta Tuzla – Žepče, Priključak na Koridor Vc

Autocesta Tuzla – Žepče, Priključak na Koridor Vc

Žepče, Bosna i Hercegovina

Trasa na dionici Konjic – Mostar sjever – tunel Prenj

Trasa na dionici Konjic – Mostar sjever – tunel Prenj

Konjic, Mostar, Bosna i Hercegovina

Koridor Vc, poddionica Donja Gračanica – tunel Pečuj

Koridor Vc, poddionica Donja Gračanica – tunel Pečuj

Donja Gračanica, Bosna i Hercegovina

Sanacija klizišta Svrake, Općina Vogošća

Sanacija klizišta Svrake, Općina Vogošća

Vogošća, Bosna i Hercegovina

Aeracioni bazen – PPOV Butile

Aeracioni bazen – PPOV Butile

Butile, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sanacija klizišta i rekonstrukcija saobraćajnice na putu Liješnica – Fojnica – Donji Bradići u Općini Maglaj u okviru projekta „Cesta“

Sanacija klizišta i rekonstrukcija saobraćajnice na putu Liješnica – Fojnica – Donji Bradići u Općini Maglaj u okviru projekta „Cesta“

Maglaj

Koridor Vc, pod-dionica Klopče-Donja Gračanica: tunel Pečuj i Ričice, trasa i most Pehare

Koridor Vc, pod-dionica Klopče-Donja Gračanica: tunel Pečuj i Ričice, trasa i most Pehare

Bosna i Hercegovina

Projektovanje zaštite građevinske jame i izvođenje radova vezanih za zaštitu građevinske jame objekta Veneto, Otoka

Projektovanje zaštite građevinske jame i izvođenje radova vezanih za zaštitu građevinske jame objekta Veneto, Otoka

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Cestovno povezivanje Goražda sa pravcem 3, seeto mreže Sarajevo – Vardište

Cestovno povezivanje Goražda sa pravcem 3, seeto mreže Sarajevo – Vardište

Osiguranje građevinske jame na lokalitetu Mostara

Osiguranje građevinske jame na lokalitetu Mostara

Mostar

Koridor Vc – Autocesta, dionica: Poprikuše – Nemila

Koridor Vc – Autocesta, dionica: Poprikuše – Nemila

BiH

Izrada šipova za potrebe izgradnje stambenog naselja u Rosuljama, Vogošća.

Izrada šipova za potrebe izgradnje stambenog naselja u Rosuljama, Vogošća.

Vogošća

Izvođenje radova na osiguranju građevinske jame na lokalitetu u Ul. Bolnička, općina Centar, Sarajevo

Izvođenje radova na osiguranju građevinske jame na lokalitetu u Ul. Bolnička, općina Centar, Sarajevo

Sarajevo

Izvođenje ankera na lokaciji Ban Brdo, Tarčin

Izvođenje ankera na lokaciji Ban Brdo, Tarčin

Tarčin

Građevinske jama OŠ “Buljakov Potok

Građevinske jama OŠ “Buljakov Potok

Sarajevo

Temeljenje pješačkog mosta

Temeljenje pješačkog mosta

Sarajevo

Geotehnička misija G1 i G21 inženjerskogeološke i geotehničke karakteristike terena za izgradnju aerodroma golubić sa pratećim objektima

Geotehnička misija G1 i G21 inženjerskogeološke i geotehničke karakteristike terena za izgradnju aerodroma golubić sa pratećim objektima

Bihać

Priključak sa magistralne ceste M17 na na koridor Vc, lokacija Bradina

Priključak sa magistralne ceste M17 na na koridor Vc, lokacija Bradina

Bradina

Izvođenje geoloških istražnih bušotina na ležištu uglja „Kotezi“ kod Bugojna

Izvođenje geoloških istražnih bušotina na ležištu uglja „Kotezi“ kod Bugojna

Bugojno

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje tunela Hranjen, misija geotehničkog inžinjerstva – G1

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje tunela Hranjen, misija geotehničkog inžinjerstva – G1

Hranjen

Elaborat o inženjerskogeološkim i geomehaničkim karakteristikama terena na lokaciji Pavlovac, Istočno Sarajevo (SIPA)

Elaborat o inženjerskogeološkim i geomehaničkim karakteristikama terena na lokaciji Pavlovac, Istočno Sarajevo (SIPA)

Istočno Sarajevo

Izrada šipova za sanaciju klizišta na lokaciji Ugljevik

Izrada šipova za sanaciju klizišta na lokaciji Ugljevik

Ugljevik

Izvođenje geoloških i geotehničkih istražnih radova na Koridoru Vc, dionica Klopče – Donja Gračanica

Izvođenje geoloških i geotehničkih istražnih radova na Koridoru Vc, dionica Klopče – Donja Gračanica

Donja Gračanica

Dionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) – Zenica tunel

Dionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) – Zenica tunel

Zenica

Građevinske jama vrtić “Razigrani dani”

Građevinske jama vrtić “Razigrani dani”

Sarajevo

Reference

Blog

Sigurni i nesmetani istražni radovi na nepristupačnim, strmim i potencijalno opasnim terenima.

Winner Project d.o.o.
Juni 15, 2017

Razvojnim planom i programom za 2017. godinu planirali smo nabavku novog bušaćeg stroja za geološka, geomehanička i hidrogeološka istražna bušenja. Naš cilj je bio nabaviti kvalitetan stroj renomiranog proizvođača sa orginalnim dijelovima i mogućnošću bušenja do 500-600 m dubine. Također, željeli smo osigurati stalnu tehničku podršku i ovlašteno servisiranje naše nove mašine. Imajući u vidu sve gore navedeno, odlučili smo se za nabavku nove istražne bušaće garniture Atlas Copco Boyles C5. Mašina je konstruisana i izrađena u fabrici našeg stalnog partn...

Nema komentara

Geotehnička Bušenja

Safet Neković
Juni 8, 2017

Geotehnička bušenja se mogu podijeliti na: A) ISTRAŽNA BUŠENJA • Geomehanička istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Hidrogeološka istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i...

Geotehnika – geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija.

Safet Neković
Juni 8, 2017

Geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija, sa mjerodavnim ulaznim parametrima dobijenim geotehničkim laboratorijskim i in-situ ispitivanjima. Najmoderniji softverski paketi za izvođenje...

Idi Na Blog

Kontakt