Menu Winner Project

Geotehnička Bušenja

Geotehnička bušenja se mogu podijeliti na: A) ISTRAŽNA BUŠENJA • Geomehanička istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Hidrogeološka istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Rotaciono bušenje bušotina u stijeni ili tlu s ugradnjom opreme za monitoring • Destruktivno bušenje bušotina u stijeni ili tlu sa kontinuiranom registracijom dinamičkih parametara bušenja •…

pročitaj više

Geotehnika – geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija.

Geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija, sa mjerodavnim ulaznim parametrima dobijenim geotehničkim laboratorijskim i in-situ ispitivanjima. Najmoderniji softverski paketi za izvođenje standardnih proračuna kao i modeliranje individualnih geotehničkih problema. Studija varijanti i optimizovanje variranjem ulaznih parametara. Prikaz rezultata proračuna u obliku dijagrama, tabelarno i u preseku (3D). Jednostavan grafički prikaz svih faza proračuna kao i rezultata…

pročitaj više

Inženjerska geologija

Inženjerska geologija omogućava definisanje geotehničkih parametara neophodnih za projektovanje, kao i detaljnu geološku građu tla. Definiše se na osnovu detaljnih in-situ i laboratorijskih istraživanja. Winner Project posjeduje veći broj licenciranih softvera za interpretaciju istražnih radova, kao što su: • GeoRock 2D, 3D, • Rock Mechanics, • Rock Plane; • CV Soil, Dynamic Probing, • Static…

pročitaj više