Menu Winner Project

Winner Project

U svakom čovjeku postoji želja da bude najbolji u onome što radi. Motivirani upravo ovim principom mi u kompaniji Winner Project težimo najboljem i u skladu sa našim nazivom, želimo biti pobjednici u svemu onome što radimo, zajedno sa našim partnerima.

Posvećeni smo zajedničkom uspjehu sa svim našim partnerima i investitorima.

Posnosni smo što je ovakav pristup radu prepoznat od strane brojnih klijenata koji su nam omogućili da kompanija uspješno posluje na tržištu Bosne i Hercegovine već 17 godina, te da se iz godine u godinu razvija u lidera na tržištu inžinjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja.

Svoj uspjeh gradili smo radeći veliki broj projekata/poslova na svim vrstama građevinskih objekata. Bilo da se radi o saobraćajnicama, željeznici, projektovanju hidrogeoloških ispitivanja, monitoringa, izvođenja specijalnih radova u građevinarstvu kao što je osiguranje građevinskih jama, izrada šipova, ankera ili bušenje bunara .

U svim ovim poslovima uvijek smo se vodili željom da pokažemo da smo najbolji u onome što radimo.

Sve poslovne pobjede i rezultate ne bi ostvarili bez naših stručnih kadrova u čije usavršavanje stalno ulažemo, sa željom da i oni zajedno rastu i razvijaju se sa našom kompanijom.

Da bi postigli naše ciljeve uvijek smo znali da je ključ osigurati našim radnicima najmoderniju i najsavremeniju opremu. Tako danas raspolažemo opremom za bušenje svih vrsta bunara, geoistražnih, pijezometarskih i geomehaničkih bušotina, te bušotina za šipove i sidrenja, koja je jednaka opremi sa kojom se ovakvi poslovi obavljaju na najzahtjevnijim i najrazvijenijim tržištima.

Stručni kadrovi i savremena oprema omogućili su nam da raspon usluga koje nudimo uključe izradu studijske, proračunske i izvedbene projektne dokumentacije na svim razinama projektiranja za predprojekte, idejne studije, investicijske programe, idejne projekte i izvedbene projekte iz sljedećih područja:

Opće geostatičko projektiranje (nosivost, slijeganje, stabilnost, konsolidacija i dr.) za sve vrste građevina, zaštita građevinskih jama, drenaže, nasute brane i pregrade te ostale nasute građevine (nasipi, platoi, lukobrani i dr.), kanali i duboki zasjeci, površinski kopovi i odlagališta otpadnih materijala, poboljšanja temeljnog tla zamjenom materijala, sanacija i zaštita klizišta, pokosa i dubokih zasjeka geotehničkim konstrukcijskim metodama pomoću drenova, torkreta, betonskih čepova, drenaža, geotekstila, obložnih i potpornih zidova, roštilja sa sidrima i druge hidrotehničke građevine, posebne građevine.

Svi naši partneri koji su nam ukazali povjerenje mogu sa sigurnošću znati da će svi njihovi projekti biti izvedeni na jednakom nivou kao što se rade u najrazvijenim zemljama svijeta.

Posebno smo ponosni na sve ono što smo radili na najvećim građevinskim projektima koji su rađeni u Bosni i Hercegovini u posljednjih 20 godina. Posebno ističemo uspješno realizirane poslove na izgradnji autoceste na koridoru Vc.

Sve što u Winner Projectu radimo želimo da bude zajednička pobjeda, kako naša tako i naših partnera. Stoga povjerenje koje nam ukažete za nas je obaveza da osiguramo zajednički uspjeh i pobjedu kojoj ćemo se zajedno radovati.

Komentari onemogućeni