Menu Winner Project

Smicanje stijena, monitoring pukotina, inklinometri i hidraulička raspinjača

Tereni u Bosni i Hercegovini su većinom stjenoviti, te je to bio i osnovni razlog što se mehanici stijena u Winner Project d.o.o. posvetila posebna pažnja. Firma je nabavila savremenu opremu za terenska i laboratorijska ispitivanja, a pored toga, izradila je u svojim radionicama i posebnu opremu koja je prilagođena materijalima koji se najćešće javljaju…

pročitaj više

Sigurni i nesmetani istražni radovi na nepristupačnim, strmim i potencijalno opasnim terenima.

Razvojnim planom i programom za 2017. godinu planirali smo nabavku novog bušaćeg stroja za geološka, geomehanička i hidrogeološka istražna bušenja. Naš cilj je bio nabaviti kvalitetan stroj renomiranog proizvođača sa orginalnim dijelovima i mogućnošću bušenja do 500-600 m dubine. Također, željeli smo osigurati stalnu tehničku podršku i ovlašteno servisiranje naše nove mašine. Imajući u vidu…

pročitaj više